کودک
کودک
مجازی

جديدترين ها

درمان اختلالات یادگیری

درمان اختلالات یادگیری

مشکلات دیکته نویسی و به طور کلی میزان کیفیت یادگیری از مسائل جدی دانش آموزانی هست که با سرزنش و ..

100,000تومان قیمت بدون مالیات: 100,000تومان

کارگاه آموزشی "مزاج شناسی"

کارگاه آموزشی "مزاج شناسی"

چرا طب سنتی؟ طب سنتی را "طب الصحه" نیز می نامند؛ یعنی طبی است که بیش از آن که بر درمان تأکید کند..

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

کارگاه آموزشی "ارتباط موثر"

کارگاه آموزشی "ارتباط موثر"

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند:♦شرایط حضور در دوره :عمومتحت نظارت :بنیاد پیشگیری از..

100,000تومان قیمت بدون مالیات: 100,000تومان

کارگاه "مدیریت استرس"

کارگاه "مدیریت استرس"

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند:استرس و اضطراب در افراد قابل کنترل است؛ به شرط آنکه ..

100,000تومان قیمت بدون مالیات: 100,000تومان

دوره "تربیت جنسی کودکان"

دوره "تربیت جنسی کودکان"

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند:♦شرایط حضور در دوره :عمومتحت نظارت :بنیاد پیشگیری از..

300,000تومان قیمت بدون مالیات: 300,000تومان

کارگاه "مقابله با طلاق عاطفی"

کارگاه "مقابله با طلاق عاطفی"

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند:♦شرایط حضور در دوره :عمومتحت نظارت :بنیاد پیشگیری از..

100,000تومان قیمت بدون مالیات: 100,000تومان

دوره "فرزند پروری موثر"

دوره "فرزند پروری موثر"

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند:♦شرایط حضور در دوره :عمومتحت نظارت :بنیاد پیشگیری از..

200,000تومان قیمت بدون مالیات: 200,000تومان

کارگاه " نوجوان سالم من"

کارگاه " نوجوان سالم من"

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند:♦شرایط حضور در دوره :عمومتحت نظارت :بنیاد پیشگیری از..

600,000تومان قیمت بدون مالیات: 600,000تومان

کارگاه " چرا خودکشی؟"

کارگاه " چرا خودکشی؟"

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند:♦شرایط حضور در دوره :عمومتحت نظارت :بنیاد پیشگیری از..

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

گارکاه " خودشناسی"

گارکاه " خودشناسی"

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند:♦شرایط حضور در دوره :عمومتحت نظارت :بنیاد پیشگیری از..

1,000,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,000,000تومان

دوره آموزشی "کار با دستگاههای پوست و مو"

دوره آموزشی "کار با دستگاههای پوست و مو"

بنیاد پیشگیری از آسیب هایاجتمای برگزار می کند:شرایط حضور در دوره :عموم تحت  نظارت :بنیاد پ..

1,000,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,000,000تومان

دوره مراقبت پوست و مو

دوره مراقبت پوست و مو

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند:شرایط حضور در دوره :عموم تحت  نظارت :بنیاد..

1,000,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,000,000تومان